Wat zie je als je kijkt naar deze foto?

Er zijn vier manieren om te kijken (naar deze foto)…

De eerste manier om te kijken (naar deze foto), is niet-kijken. Een deel van ons loopt dagelijks langs thuisloze mensen zonder deze mensen daadwerkelijk te zien. Deze groep is te druk in de weer met hun mobieltje, of we vinden het aanzicht van een dakloos medemens ongemakkelijk, waardoor we wegkijken. Het gevolg is dat zij niets kunnen betekenen voor de dakloze…

Lees verder….