Er is een gevleugelde boeddhistische uitspraak: There’s no way to Happiness, Happiness is the way. De woorden vertellen dat geluk niet iets is wat je moet nastreven of najagen, maar alleen in het heden kunt vinden. Geluk heeft wat het boeddhisme betreft niets te maken met externe omstandigheden, maar met interne vaardigheden.

Purpose wordt door velen gedefinieerd en geïnterpreteerd als een hoger doel. Of een roeping. Of een bestemming. Kortom: als iets wat je nastreeft en wilt bereiken.

Net zoals veel mensen geluk benaderen en behandelen; als iets wat afhankelijk is van gunstige externe omstandigheden en voorwaarden. Geluk is voor deze mensen iets wat optreedt als er leuke, mooie, fijne, plezierige dingen gebeuren. En dat is dan ook wat ze continu najagen.

Ik benader purpose als een vorm van geluk. Purpose is niets meer en niets minder dan een ervaring van welbevinden. Purpose is het – positieve – gevoel van vervulling en voldoening dat optreedt als mensen zich altruïstisch gedragen; als mensen hun eigenbelang overstijgen en iets doen in dienst van het algemene belang of grotere geheel. Die reactie is een 100% natuurlijke – zelf biologische – en innerlijke aangelegenheid. Dit omdat wij mensen ten diepste sociale wezens zijn. Onze voorouders trokken namelijk tienduizenden jaren lang in kleine gemeenschappen van jagers-verzamelaars rond over de ijzige toendra’s, en waren volledig afhankelijk van elkaar en de kracht en kwaliteit van de groep voor hun individuele overlevingskansen. Deze natuur zit veel dieper, en gaat veel verder, dan het laagje egoïsme wat een paar eeuwen kapitalisme teweeg heeft gebracht. Op het moment dat wij ons altruïstisch gedragen, maken we dus contact met dit stokoude deel van ons. En dat voelt prettig. Dat voelt als thuiskomen. En dát is het gevoel wat wij als betekenisgeving c.q. zingeving benoemen. Zingeving draait niét om zelf-realisatie, maar om ander-realisatie! Wat mij betreft is purpose dus geen hoger doel, maar hoger doen; en niet iets wat je nastreeft, maar wat je naleeft. Purpose is geen bijvoeglijk naamwoord maar een werkwoord. Het is een emotionele ervaring die alleen in het heden kan worden beleefd. Zoals élke vorm van geluk alleen in het hier en nu kan worden beleefd.

Het lijkt misschien een semantische kwestie rondom een woord of begrip, maar het gaat wat mij betreft véél verder. Het gaat om de essentie van de Betekeniseconomie. Als we purpose namelijk niét zien als een intrinsiek gedreven vorm van welbevinden die optreedt als we ons – vrijwillig – dienstbaar gedragen, dan dreigt purpose te verworden tot iets wat we – berekenend – gaan gebruiken als een statussymbool. Een trucje. Dan wordt purpose een externe drijfveer; iets om je positief mee te profileren. Uit effectbejag. Dan wordt purpose iets waaraan we persoonlijk succes willen ontlenen; waarmee we beter willen zijn dan anderen. Dan wordt betekenisgeving iets om mee te scoren in de ogen van die anderen. Dan wordt de betekenisvol een synoniem voor belangrijk of beroemd. Dan wordt purpose net zoiets als bezit of geld; als waarvan je zoveel mogelijk moet vergaren of bezitten; de zoveelste currency…

En dat heeft helemaal niets-maar-dan-ook-niets met de Betekeniseconomie te maken. De Betekeniseconomie draait namelijk om het principe dat we zingeving en betekenisgeving centraal zetten in ons leven, en daarbij/daardoor een fundamenteel andere relatie met werken, ondernemen, produceren, consumeren en/of leven ontwikkelen. Een manier die niet meer focust op bezitten of vergaren, maar op dienen en verzorgen. De Betekeniseconomie focust juist niét op het persoonlijke belang en externe verwachtingen, maar op het gemeenschappelijke belang en interne waarden. De Betekeniseconomie vertegenwoordigt het afscheid van de klassieke economische parameters geld en groei, en de introductie van wat ik de commonistische parameters noem: geluk en bloei. De Betekeniseconomie vertegenwoordigt een radicale herbezinning en herwaardering. Met andere woorden: we leren door schade en schande en dat geld/welvaart en geluk/welzijn allesbehalve hetzelfde zijn, en dat het door elkaar heen halen van die begrippen buitengewoon destructieve gevolgen heeft. Daardoor streven we economisch nadrukkelijk naar een sociaal gezonde samenleving op een ecologisch gezonde planeet; de pilaren van de Nieuwe Welvaart….