Wat is de betekeniseconomie

De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisgeving steeds meer het menselijk gedrag bepaalt. 
In de zoektocht naar zelfontplooiing en zelfrealisatie, ontdekken we steeds duidelijker dat we enkel vervulling en voldoening kunnen ervaren als we ons inzetten voor zaken die ons eigenbelang overstijgen; als we het grotere geheel of het algemene belang dienen.
De Betekeniseconomie is daardoor o.a. zichtbaar als een beweging van bedrijven, bestuurders en burgers die – vanuit eigen wil, overtuiging en initiatief – samenwerken aan het bewerkstelligen van een betere leefwereld.

Wat we willen bereiken

De stichting Betekeniseconomie wil bijdragen aan het versterken en vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid in ons prachtige land. We geloven dat betekenisvolle ondernemers en initiatiefnemers hiervoor de sleutel zijn. Daarom willen we hen stimuleren. Dit doen we door:

 • Mensen bewust te maken van wat de betekeniseconomie inhoudt;
 • Ervaringen uit te wisselen over het in de praktijk brengen van de betekeniseconomie;
 • Experimenten rondom de betekeniseconomie te initiëren;
 • Initiatieven met betrekking tot de betekeniseconomie te faciliteren.

Waarin we geloven

 1. Het belang van de gemeenschap altijd het zwaarst laten wegen (in plaats van het individuele  belang).
 2. Streven naar het produceren van producten en diensten die de wereld beter maken voor zoveel mogelijk mensen (in plaats van streven naar het verdienen van zoveel mogelijk geld).
 3. Niet voor eigen gewin gaan als dat ten koste gaat van anderen.
 4. Geld steeds als middel hanteren en nimmer als doel.
 5. Ons bij alle besluiten die we nemen laten leiden door het rendement op lange termijn (in plaats van het rendement op korte termijn).
 1. Het geweten in onze economie stimuleren door elkaar steeds de vraag te stellen of ons economisch handelen goed of slecht is en goed of kwaad doet.
 2. Niet langer vertrouwen op ‘de onzichtbare hand van de markt’ om onze welvaart te verdelen, maar in plaats daarvan vertrouwen op ons verlangen om zoveel mogelijk mensen een eerlijk deel van de koek te geven.
 3. Steeds gericht zijn op het dienen van het belang van de ander (in plaats van het vervullen van zijn behoefte).
 4. Alleen nog betekenisvolle groei nastreven (in plaats van groeien om het groeien).
 5. Onze kinderen leren dat het nastreven van vrijheid in gemeenschappelijkheid en verbondenheid belangrijker is dan het nastreven van individuele vrijheid.

Waaraan je ons herkent

 

Reïdealistisch

Jazeker, we streven een groot ideaal na, maar wel vanuit realiteitszin. Stap voor stap, door middel van concrete activiteiten, bouwen we de betekeniseconomie.

Onvoorwaardelijk

We zijn een gemeenschap van geestverwanten en liefhebbers. We zoeken verbinding met iedereen die ons ideaal deelt en concreet wil bijdragen. Je sluit je onvoorwaardelijk bij ons aan, omdat je wilt bijdragen zonder een tegenprestatie te verwachten. Wat geenszins betekent dat je er in menselijk en zakelijk opzicht niet beter van kunt worden.

 

 

Zakelijk

We zijn ondernemende mensen die door middel van hun bedrijfsmatige activiteiten de betekeniseconomie in de praktijk willen brengen. We willen dus ons geld verdienen op een manier die past binnen de uitgangspunten van de betekeniseconomie en op die manier anderen inspireren hetzelfde te doen. De activiteiten die we ontplooien vanuit de Betekeniseconomie Drenthe bekostigen zichzelf. Zo weten we zeker dat alles wat we doen ook voldoende maatschappelijke waarde heeft.