Michał Parzuchowski/Unsplash (CC0)

Ik ben het beu om voorgelogen en behandeld te worden als een kleuter die niet weet wat kosten en opbrengsten zijn, wat maatschappelijke actief en passief betekent.  De “noodzakelijke groei” die onze politieke en economische leiders definiëren volgens méér bruto binnenlands product is een verkeerde en zelfs perverse maatstaf.  Want het stelt domweg dat bomaanslagen, longkankers en verkeersongevallen ronduit goed en wenselijk zijn voor onze maatschappij, wegens extra economische groei om deze schadelijke effecten weer ongedaan maken.   De wetenschappelijke en maatschappelijke bewijslast schreeuwt steeds luider over hetgeen elke rekenende kleuter kan vertellen : de plussen én de minnen optellen staat gelijk aan onkunde of onbegrip over het nobele vak van de rekenkunst.

Lees verder…