Door Kees Klomp

De Betekeniseconomie en betekenisvol ondernemen wordt – terecht – geassocieerd met maatschappelijke verandering c.q. verbetering. Daarom worden betekenisvolle ondernemers nogal eens bestempeld als changemakers. De twee begrippen worden op uitgebreide schaal vereenzelvigd. 

Ik heb in de loop der jaren – o.a. door het maken van de Purpose People portretten – heel veel betekenisvolle ondernemers heel goed leren kennen. Daarbij heb ik ontdekt dat de vereenzelviging niet terecht is; dé changemaker bestaat niet. Er is namelijk, eigenlijk sprake van een proces met meerdere, verschillende kwaliteiten; en daardoor ook meerdere, verschillende mensen. Dit proces laat zich prima symboliseren en visualiseren als een golf, die op de kust slaat; hoe hoger de golf, hoe harder de impact op de kust!

Lees verder…