Dit artikel beschrijft dé crux van het probleem achter alle sociale en ecologische problemen, en dus ook dé bron van alle échte problemen; er zit een kapitale systeemfout in het kapitalisme.

Kapitalisme gaat er vanuit dat welvaart de equivalent van welzijn is. Waarmee groei en consumptie altijd moéten groeien. Anno 2017 zien we steeds nadrukkelijker dat dit paradigma onhoudbaar is. Het kapitalisme is niet in staat gebleken om maatschappelijke problemen op te lossen middels welvaart. Sterker nog; veel van de problemen die de mensheid bedreigen – klimaatverandering, vervuiling, inkomensongelijkheid – zijn er juist door ontstaan of verergerd.

Lees verder….